Bogen om "Inspirerende ledelse"

Bogen om "Inspirerende ledelse"


Gennem interviews med 10 erhvervsledere på tværs af både brancher, organisationsniveauer, persontyper og -profiler, i kombination med forfatterens egne erfaringer og holdninger efter 20 år som leder, samt teoretiske og empiriske kilder, deles erfaringer, opstilles teser og konklusioner, samt gives eksempler, øvelser og værktøjer til at forstå, skabe og udvikle lederrollen.


Selvom denne bogs primære fokus er egentlig personaleledelse, behandles også beslægtede områder som matrix-ledelse, projektledelse, forandringsledelse, selvledelse og tilmed kundeledelse. Dette da alle disse ledelsesdiscipliner hænger sammen og bygger på en række fundamentale forudsætninger og tilgange, som her kortlægges.


”Den rette tilgang kan i bedste fald føre til et livslangt lederskab omkring god energi.”


Anmelderne siger blandt andet:

”… interessant og vedkommende …”

”… meget gennemarbejdet og er spændende …”

”… fornuftige pointer …”

”… et stort og grundigt arbejde …”


Inspiration til dig som leder, som medarbejder, som menneske

Lån på biblioteket, køb i boghandlen

eller bestil her til kr. 329,-

Find bogen bl.a. her:

Stikord:

Organisatorisk ledelse · Forandringsledelse · Change Management · Ledelsesudvikling · Management Consulting · Project Management · Team Management · Customer Relationship Management (CRM)